Onze voorwaarden

Op deze pagina vind je onze gebruiksvoorwaarden, algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst.

Gebruiksvoorwaarden

De dienst "Bolhub" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf appiQue B.V. gevestigd aan de Wiekenweg 56c, 3815KL te Amersfoort. Aan het gebruik van Bolhub zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Bolhub te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door appiQue schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

Artikel 2. Gebruiksregels

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

Artikel 4. Intellectueel eigendom

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Artikel 7. Duur en opzegging

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

Artikel 9. Overige bepalingen

Algemene voorwaarden

appiQue B.V., handelend onder de naam Bolhub - levert online diensten voor bol.com verkopers. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van appiQue B.V.

Laatst gewijzigd op: 1 maart 2024

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

Artikel 6. Prijs en betaling

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Artikel 8. Meerwerk

Artikel 9. Levering en levertijd

Artikel 10. Intellectuele Eigendomsrechten

Artikel 11. Geheimhouding

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Artikel 13. Wijziging Algemene Voorwaarden

Artikel 14. Slotbepalingen

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die appiQue B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74458302, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

Artikel 6. Beveiliging

Artikel 7. Meldplicht

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Artikel 10. Audit

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Duur en beëindiging

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting